Blogg

Läkarleasing är ett populärt val bland svenska vårdgivare

Bemanningsbolagen har blivit populära arbetsgivare för läkare som vill arbeta som konsulter. De har även kommit att bli populära för vårdgivare som vill kunna bemanna upp sina arbetsplatser med rätt kompetens till ett rimligt pris. Våra svenska bemanningsföretag erbjuder nämligen möjligheten till läkarleasing och förser på detta vis vårdgivare runt om i landet med rätt arbetskraft när den behövs som mest. I denna artikel kikar vi på de fördelar som detta för med sig för vårdgivarna.

4 fördelar med läkarleasing för svenska vårdgivare

Till de främsta fördelarna med läkarleasing hör följande aspekter:

  • Flexibiliteten. En av de allra viktigaste fördelarna med att som vårdgivare hyra in läkare på detta sätt är den flexibilitet som detta val medför. Som vårdgivare är det idag möjligt att hyra in kompetenta och erfarna läkare för såväl kortsiktiga som mer långsiktiga uppdrag. På så vis blir det enklare för vårdgivarna att bemanna upp i samband med semesterperioder och andra bortfall av ordinarie personal. Flexibiliteten säkerställer att patientvården förblir opåverkad och bemanningen kan enkelt justeras upp eller ner utifrån det aktuella behovet.
  • Kostnaden. En annan viktig fördel med läkarleasing är att detta sätt att bemanna upp vården ofta är kostnadseffektivt. För det är allt annat än billigt för vårdgivarna att rekrytera egna medarbetare. Medarbetarna kostar en hel del pengar i form av såväl lön som förmåner, arbetsgivaravgifter m.m. Därför är det möjligt för vårdgivarna att faktiskt spara en hel del pengar på att istället hyra in läkare utifrån det aktuella behovet.
  • Tillgången på kompetens. Ytterligare en fördel med detta sätt att bemanna upp vården är den stora tillgången på kompetens. Bemanningsföretagen har nämligen ett omfattande nätverk av läkare som gärna vill ta på sig kortsiktiga uppdrag inom vården. Detta innebär att du som vårdgivare enkelt kan få tillgång till ett stort stall av kandidater med rätt kompetens. Dessa kan med relativt kort varsel komma in och bemanna upp en arbetsplats.
  • Tidsaspekten. Icke att förglömma är tidsaspekten. Att hyra in läkare via ett bemanningsföretag går helt enkelt fortare än att genomgå en traditionell rekryteringsprocess, med allt vad en sådan innebär.